Modul Pratikum Kimia Dasar

 

 Jurnal Sem. Genap  Cover Jurnal   Jurnal Sem. Ganjil            Cover Jurnal
  Format laporan Pratikum     Format laporan Pratikum
  Kartu Peserta Pratikum     Kartu Peserta Pratikum
    Cover Buku Responsi     Cover Buku Responsi
    Format Laporan Jurnal (genap)     Format Laporan Jurnal (ganjil)
Buku Pratikum Kimia  Semester Genap  Buku Pratikum Kimia  Semester Ganjil Semester Ganjil